Formand: Stine Lindemann

Næstformand/bestyrelsesmedlem: Mark Groth

Kasserer:  Brian Groth

Bestyrelsesmedlem: Michael Schlüter

Bestyrelsesmedlem: Jon Groth 

Medlemsrepræsentant: Svetlana Markusenko

_______________________________________

Revisor: Morten Christensen

Suppleant til bestyrelsen: Michael Bak Nielsen

 

Klubbens bestyrelse 

Klubbens anliggende varetages af en bestyrelse på 6 personer.

I lige år vælges: Formand, et bestyrelsesmedlem og en suppleant til bestyrelsen.

I ulige år vælges: Kasserer, to bestyrelsesmedlemmer, en medlemsrepræsentant samt en revisor.

Samtlige valg gælder for to år ad gangen. Bestyrelsen vælger selv af sin midte, næstformand og sekretær.

Suppleant til bestyrelsen samt revisor er ikke medlem af bestyrelsen og har ikke stemmeret, men vælges på den årlige generalforsamling.  

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk