Formand: Stine Lindemann

Næstformand: Mark Groth

Kasserer:  Brian Groth

Bestyrelsesmedlem: Michael Schlüter

Bestyrelsesmedlem: Jon Groth 

Medlemsrepræsentant: Svetlana Markusenko

Revisor: Morten Christensen

Suppleant til bestyrelsen: Michael Bak Nielsen

 

Klubbens bestyrelse 

Klubbens anliggende varetages af en bestyrelse på 5 mand/kvinde.

I lige år vælges: Formand, 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til bestyrelsen samt 1 revisorsuppleant.

I ulige år vælges: Kasserer, 1 bestyrelsesmedlem, 1 medlemsrepræsentant samt 1 revisor .

Samtlige valg gælder for 2 år af gangen. Bestyrelsen vælger selv af sin midte, næstformand og sekretær.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk