Medlemskab i Kvik

Du er velkommen til at få en prøvetræning, inden indmelding. Du skal bare tage træningstøj og indendørssko med og møde op til træning. Se træningstider.

Ved indmeldelses skal vi bruge dit sygesikringskort samt dit bank konto nr. Så vil vi helt pr. automatik, hæve kontingent en gang pr. måned fra din konto via PBS.

Kontingent er kr. 110,- pr. måned.

Ved indmeldelse betales 210,- kr. via MobilePay, som dækker indmeldesgebyr kr. 100,- samt kontingent for den første måned, differencen sættes ind på din konto og modregnes i efterfølgende kontingent. Hvis du er under 18 år, skal vi også en af dine forælders CPR. nr. og bank konto nr.

Medlemskort skal registreres hver gang du er til træning. Har du ikke dit medlemskort med risikerer, du at blive afvist til træning.

Et nyt medlemskort koster 30,- 

Medlemsophør:

Husk at du er bundet til medlemskabet indtil du fremsender skriftlig anmodning om medlemsophør. Udmelding sker på email bkkvik@gmail.com senest den 15. i måneden og vil træde i kræft den næste første.

Du har også mulighed for midlertidigt, at sætte dit medlemskab i bero hvis du skal rejse eller af andre årsager ikke kan deltage i træningen. Begrundelse samt varighed skal meddeles til klubben på
email inden den 15. i måneden.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk